Begroting in één oogopslag

uitgaven € 70.114,8
inkomsten € 70.308,4

Bedragen x € 1.000

€ 2.653

Burger en Bestuur

€ 528

€ 2.069

Cultuur

€ 55

€ 2.427

Duurzame fysieke omgeving

€ 89

€ 471

Economische structuur

€ 72

€ 4.275

Educatie

€ 309

€ 4.995

Onderhoud en beheer

€ 3.773

€ 31.875

Sociaal Domein

€ 9.651

€ 2.032

Sport

€ 483

€ 2.699

Veiligheid

€ 29

€ 1.143

Verkeer en vervoer

€ 659

€ 5.975

Wonen

€ 5.237

€ 9.385

Algemene dekkingsmiddelen

€ 46.324

€ 115

Reserves

€ 3.100