De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen